خبر داخلی - آرشیو

با توجه به شروع برنامه سلامت نوروزی  بازدید مجتمع آموزشی پژوهشی و تحقیقاتی بقیه الله الاعظم(عج) (چاه نیمه)شهرستان زهک.

با توجه به شروع برنامه سلامت نوروزی بازدید مجتمع آموزشی پژوهشی و تحقیقاتی بقیه الله الاعظم(عج) (چاه نیمه)شهرستان زهک.

با توجه به شروع برنامه سلامت نوروزی بازدید مجتمع آموزشی پژوهشی و تحقیقاتی بقیه الله الاعظم(عج) (چاه نیمه)شهرستان زهک. مورخ ۹۷/۱۲/۲۷مجتمع بقیه الله الاعظم(عج)شهرستان زهک توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک مورد بازدید قرار گرفت با توجه به اینکه این مجتمع یکی از نقاط تفریحی وحساس تحت پوشش شهرستان می باشد جلسه ای با ریاست و کارکنان مجتمع برگزاروپیرامون مشکلات بهداشتی بحث و تبادل نظر گردید .

ادامه مطلب
جمع آوری تعداد ۴۰  بیمارمعتاد

جمع آوری تعداد ۴۰ بیمارمعتاد

جمع آوری تعداد ۴۰ بیمار معتاد از پاتوق های منطقه با دستور مقامات قضایی و همکاری نیروی انتظامی٬ مواد مخدر جهت ارجاع به کمپ ترک اعتیاد نیاتک و معاینه٬ آزمایش غربالگری ایدز ٬ انجام واکسیناسیون هپاتیت و توام بزرگسال جهت این افراد توسط شبکه بهداشت درمان شهرستان زهک در مورخه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

ادامه مطلب
بازدید از پرورش قارچ دکمه ای اوشیدا

بازدید از پرورش قارچ دکمه ای اوشیدا

درمورخه ۲۲ / ۱۲ / ۹۷ کارخانه پرورش قارچ دکمه ای اوشیدا پروتئین سیستان شهرستان زهک توسط کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مورد بازدید قرار گرفت باتوجه به نواقص مشاهده شد آموزش های لازم به کارفرما داده شد بازدید در سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط کار ثبت و متعاقب آن ، پسخوراند بازدید به همراه نواقص مشاهده شده و مهلت رفع ونواقص به کارخانه مذکور وادارات مرتبط ارسال گردد

ادامه مطلب
جلسه  آموزشی ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا(DART)

جلسه آموزشی ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا(DART)

جلسه آموزشی ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا(DART) در مورخه ۱۴ و ۹۷/۱۲/۱۵ جلسه آموزشی ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا جهت بهورزان و مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک توسط کارشناس مدیریت بحران و بلایا برگزار شد. هدف از برگزاری این کلاس ارزیابی آمادگی خانوارها در برابر بلایا و ثبت ارزیابی در سامانه سیب، آموزش مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، شرح وظایف پرسنل بهداشتی در زمان وقوع بحران، فعال شدن چارت فرماندهی حادثه (ICS) و برنامه نظام مراقبت و وقوع پیامدهای بلایا (DSS) بود.

ادامه مطلب
جلسه تجزیه وتحلیل شاخص های ۹۷ بیماریها جهت بهورزان

جلسه تجزیه وتحلیل شاخص های ۹۷ بیماریها جهت بهورزان

باتوجه به فرارسیدن پایان سال جاری واهمیت شاخص های بیماریها درمورخه ۱۴ / ۱۲ / ۹۷ جلسه تجزیه وتحلیل شاخص های ۹۷ بیماریها جهت بهورزان شاغل درشبکه بهداشت ودرمان زهک برگزارگردید دراین جلسه ضمن بررسی بعضی ازشاخص ها نقاط ضعف وقوت برنامه نیز بازگو گردید درادامه جلسه مدیریت ازاسترس جهت این بهورزان نیز بیان شد

ادامه مطلب
جلسه آموزشی برنامه سلامت نوروزی ۹۸_۹۷ ویژه کاردانان و کارشناسان اجرایی ( سیار )

جلسه آموزشی برنامه سلامت نوروزی ۹۸_۹۷ ویژه کاردانان و کارشناسان اجرایی ( سیار )

جلسه آموزشی برنامه سلامت نوروزی ۹۸_۹۷ ویژه کاردانان و کارشناسان اجرایی ( سیار ) درمورخه ۱۳ / ۱۲ / ۹۷ جلسه آموزشی باموضوع برنامه سلامت‌ نوروزی توسط کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک باهدف حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه ومسافران نوروزی وایمنی مواد غذایی وآب درسطح عرضه وکنترل دخانیات به منظور کاهش وکنترل بیماری های واگیر وغیر واگیر مرتبط با آب ومواد غذایی درمنطقه تحت پوشش و پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و اپیدمی های منتقله از آب و غذا درمنطقه تحت پوشش

ادامه مطلب
کمیته آموزش سلامت وفعالیت های اداری اسفند ماه۱۳۹۷

کمیته آموزش سلامت وفعالیت های اداری اسفند ماه۱۳۹۷

کمیته آموزش سلامت وفعالیت های اداری اسفند ماه۱۳۹۷ در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ کمیته آموزش سلامت و فعالیت های اداری اسفند ماه در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه ارائه گزارش فعالیت های انجام گرفته کمیته بهمن ماه توسط واحدهای ستادی و برنامه ریزی جهت اجرای مناسبت های بهداشتی و فعالیت های آموزشی و اداری اسفند ماه ۱۳۹۷ بود .

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی برنامه بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان

جلسه هماهنگی برنامه بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان

درمورخه ۲۹/ ۱۱/ ۹۷ جلسه هماهنگی برنامه بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان با الویت ائتلاف سگهای ولگرد درمناطق روستایی با حضور بخشدار مرکزی شهرستان زهک ، مدیر شبکه بهداشت ودرمان ، رئیس اداره دامپزشکی ،کارشناس معاونت بهداشتی ، کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان و نمایندگان بهورزی درمحل دفترمدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزارگردید

ادامه مطلب