ریاست

تعداد بازدید:۲۱۲۶

نام و نام خانوادگی : دکتر مجتبی رفیق دوست  

تحصیلات : پزشک عمومی

سمت: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

دکتر مجتبی رفیق دوست متولد سال ۱۳۶۰در شهرستان زابل  می باشد. وی تحصیلات خود در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه را در شهرستان زابل گذرانده و پس از اتمام تحصیلات در سال ۱۳۷۹در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پذیرفته شدند. پس از اتمام تحصیلات در سال ۱۳۸۷، به مدت ۶ سال تحت در طرح پزشک خانواده در مراکز روستایی زابل و زهک مشغول به فعالیت بودند.در سال ۱۳۹۳ با صلاحدید ریاست محترم دانشگاه به عنوان رئیس بیمارستان سیدالشهداء(ع) شهرستان زهک منصوب شدند. در سال  ۱۳۹۴از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زابل با حفظ سمت بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان زهک نیز انتخاب شدند.

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۶