بازدید مشترک از نانوایی های شهری و روستایی شهرستان زهک

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۲ کد : ۳۱۷۵ خبر داخلی
تعداد بازدید:۱۳۲
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک، با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت اقدامات مرتبط به منظور کنترل این بیماری در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله نانوایی ها که مورد مراجعه عموم مردم است به این منظور تیم بازرسی متشکل از نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، فرمانداری، اداره صمت و اماکن نیروی انتظامی بازدید انجام گرفت در این بازدید رعایت موازین بهداشتی توصیه شده در نانوایی ها، اجرای پروتکل های بهداشتی، طرح فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی و تنفسی مورد بررسی قرار گرفت . همچنین از ۱۸ واحد نانوایی های سطح شهرستان زهک، تعداد ۸ واحد نانوایی که نواقص بهداشتی در آنها مشاهده شد، اخطاریه بهداشتی صادر گردید .
بازدید مشترک از نانوایی های شهری و روستایی شهرستان زهک

نظر شما :