اخبار

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک

در راستای اقدامات کنترلی و مقابله با بیماری کرونا ویروس در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک توسط پرسنل بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازرسی انجام گرفت . در این بازرسی تراکت آموزشی با موضوع راههای پیشگیری از کرونا ویروس به متصدیان تحویل گردید و همچنین در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و ثبت نام در سایت سلامت آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ با توجه به اهمیت گندزدایی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک، عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی این روستاها در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط شبکه بهداشت و درمان و کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان زهک انجام گرفت .

ادامه مطلب
بازدید و  غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک

بازدید و غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک

بازدید و غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۳ به منظور بررسی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس، تب سنجی کارکنان پمپ بنزین شهر زهک توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان انجام شد . در این بازدید آموزش در خصوص راههای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس به کارکنان ارائه و تراکت آموزشی توزیع شد. همچنین در خصوص ضدعفونی وگندزدایی سطوح و استفاده از وسایل حفاظت فردی کارکنان تاکید شد. .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی و همچتین آموزش و توزیع تراکت آموزشی بین عموم مردم در روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی در سطح روستای علی جعفر علیا در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط بهورز خانه بهداشت و با همکاری دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا انجام گرفت . گفتنی است در این برنامه تراکت آموزشی بین عموم جامعه توزیع و در خصوص رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از بیماری کرونا ویروس و لزوم در خانه ماندن تا قطع زنجیره انتقال ویروس آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک

ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک

ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس انجام گرفت . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در مساجد و پارک های روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری ویروس کرونا توسط بهورز خانه بهداشت و با همکاری دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شد .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی در سطح روستای کود در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط بهورز خانه بهداشت و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زهک انجام گرفت .

ادامه مطلب
انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک توسط پرسنل بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازرسی انجام شد. در این بازرسی تراکت آموزشی با موضوع راههای پیشگیری از کرونا ویروس به متصدیان تحویل گردید و همچنین در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
بازدید و تب سنجی شاغلین قالیبافی روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس

بازدید و تب سنجی شاغلین قالیبافی روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس

بازدید و تب سنجی شاغلین قالیبافی روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک در راستای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ به منظور بررسی و پیشگیری از ابتلا به بیماری ویروس کرونا، تب سنجی شاغلین در کارگاه قالیبافی روستای محمدشاهکرم از توابع شهرستان زهک توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک انجام گرفت . در این بازدید آموزش های لازم در خصوص راههای پیشگیری از بیماری کووید۱۹ از سوی واحد بهداشت حرفه ای ارائه و تراکت آموزشی توزیع شد. همچنین به کلیه شاغلین در خصوص ضدعفونی دست ها، گندزدایی محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی تاکید شد .

ادامه مطلب
بازدید، آموزش و غربالگری شاغلین شرکت سپاهان نیمروز کار شهرستان زهک در خصوص بیماری کرونا ویروس

بازدید، آموزش و غربالگری شاغلین شرکت سپاهان نیمروز کار شهرستان زهک در خصوص بیماری کرونا ویروس

بازدید، آموزش و غربالگری شاغلین شرکت سپاهان نیمروز کار شهرستان زهک در خصوص بیماری کرونا ویروس انجام شد. به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس از کلیه شاغلین شرکت سپاهان نیمروز کار شهرستان زهک غربالگری با دستگاه تب سنج توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک انجام گرفت . همچنین در این بازدید تراکت آموزشی توزیع و آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا ویروس، نحوه تهیه مواد گندزدا، ضد عفونی دست ها و گندزدایی محیط به شاغلین ارائه شد .

ادامه مطلب
جلسه ساماندهی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کرونا ویروس در شهرستان زهک

جلسه ساماندهی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کرونا ویروس در شهرستان زهک

جلسه ساماندهی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کرونا ویروس در شهرستان زهک برگزار شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ جلسه ساماندهی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کرونا با حضور فرماندار، مدیر شبکه بهداشت و درمان و سایر اعضاء در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان زهک برگزار شد.‌ در این جلسه دکتر رفیق دوست مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک گزارش اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کرونا ویروس توسط تیم های بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان را ارائه نمودند . مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در ادامه از همکاری و تعامل فرماندار و سایر ادارات در راستای مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس تقدیر و تشکر کرد . در این جلسه مهندس اربابی فرماندار شهرستان زهک ضمن قدر دانی از زحمات صورت گرفته توسط کادر بهداشتی و درمانی، به ابلاغ طرح ساماندهی مشارکت های مردمی در این خصوص اشاره و بر لزوم نیازسنجی و الویت بندی اقدامات برحسب ضرورت تاکید نمود. ایشان ابراز امیدواری نمود با همکاری و همدلی شهروندان با توجه به نقش عظیم مردم در موفقیت پیشین در عرصه های مختلف، بزودی شاهد کنترل این بیماری در سطح شهرستان باشیم. در ادامه مهندس اربابی خواستار مدیریت و ساماندهی پویش های اجتماعی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با کرونا ویروس شده و راهکارهای عملیاتی این موضوع را تبیین نمودند .

ادامه مطلب