اخبار

غربالگری شاغلین اداره برق شهرستان زهک در خصوص بیماری کرونا ویروس

غربالگری شاغلین اداره برق شهرستان زهک در خصوص بیماری کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس از کلیه شاغلین اداره برق شهرستان زهک غربالگری با دستگاه تب سنج توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک انجام گرفت . همچنین تراکت آموزشی توزیع و آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا ویروس به شاغلین ارائه شد .

ادامه مطلب
تب سنجی کارکنان بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهرستان زهک

تب سنجی کارکنان بیمارستان سیدالشهداء (ع) شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به منظور بررسی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس، تب سنجی کارکنان کلیه بخش های بیمارستان سیدالشهداء (ع) توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک و با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی این شهرستان انجام شد . گفتنی است در این برنامه تراکت آموزشی بیماری کرونا ویروس توزیع و وسایل حفاظت فردی کارکنان بررسی شد .

ادامه مطلب
تولید ماسک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

تولید ماسک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک، با تلاش کارشناسان واحد سلامت خانواده و جمعیت و همکاری سایر پرسنل ستادی شبکه، تولید ماسک جهت تامین نیاز واحدهای زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک به صورت روزانه انجام می شود . گفتنی است ماسک‌های تولید شده جهت پرسنل شاغل در ستاد شبکه، مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت توزیع می گردد .

ادامه مطلب
قرائت پیام های بهداشتی در مساجد و سطح منطقه

قرائت پیام های بهداشتی در مساجد و سطح منطقه

قرائت پیام های بهداشتی توسط بهورزان و با همکاری روحانیون در مساجد و سطح شهر زهک و روستاهای تحت پوشش شهرستان زهک از طریق بلندگو جهت حساس سازی آحاد جامعه در خصوص رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس که به صورت روزانه و مستمر در حال اجرا است .

ادامه مطلب
بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان زهک

بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازرسی از نانوایی های سطح شهرستان زهک توسط کاردانان و کارشناسان سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک انجام گرفت. همچنین در این بازرسی پوستر آموزشی نصب و تراکت آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس توزیع شد و آموزش در خصوص رعایت نکات بهداشتی (گندزدایی سطوح و ضدعفونی دست ها) ویژه برنامه مقابله با بیماری کووید۱۹ به متصدیان ارائه شد .

ادامه مطلب

بازدید از جایگاه سوخت شهر زهک

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ بازدید مشترک کارشناس واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک با نمایندگان اماکن و اداره صنعت، معدن و تجارت از جایگاه سوخت شهر زهک انجام شد . در این بازدید بر رعایت نکات بهداشتی توسط اپراتور، گندزدایی جایگاه، پمپ های بنزین و نازل ها به صورت مستمر و روزانه تاکید شد و در خصوص نحوه تهیه محلول های گندزدایی آموزش های لازم ارائه شد. همچنین دستورالعمل پیشگیری از بیماری ویروس کرونا به مدیریت مجموعه تحویل گردید و تراکت آموزشی بین اپراتورها توزیع شد .

ادامه مطلب
گندزدایی سطوح جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا (کووید ۱۹)

گندزدایی سطوح جهت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا (کووید ۱۹)

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس (کووید ۱۹) به صورت مستمر و روزانه در حال انجام است .

ادامه مطلب
بازدید از اداره برق شهرستان زهک در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کووید ۱۹

بازدید از اداره برق شهرستان زهک در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری کووید ۱۹

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ از اداره برق شهرستان زهک توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بازدید بعمل آمد و در زمینه پیشگیری از ویروس کرونا به کارکنان این اداره آموزش به صورت چهره به چهره ارائه شد . همچنین تراکت و پمفلت آموزشی نحوه شستشوی صحیح دست ها و راههای پیشگیری ویروس کرونا در محیط کار توزیع گردید.

ادامه مطلب
انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان زهک

انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان زهک

بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان زهک، نصب پوستر آموزشی و توزیع تراکت آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس و آموزش چهره به چهره به متصدیان در خصوص رعایت موازین بهداشتی (گندزدایی سطح و ضدعفونی دست ها) و جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس توسط کاردانان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

ادامه مطلب