خبر داخلی

بازدید و تب سنجی کارکنان بخشداری جزینک شهرستان زهک در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس

بازدید و تب سنجی کارکنان بخشداری جزینک شهرستان زهک در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس

بازدید و تب سنجی کارکنان بخشداری جزینک شهرستان زهک در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ به منظور بررسی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس، تب سنجی کارکنان بخشداری جزینک توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان و کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان زهک انجام شد . در این بازدید چک لیست بازرسی نظارتی تکمیل و آموزش های لازم در خصوص راههای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس از سوی واحد بهداشت حرفه ای ارائه و تراکت آموزشی توزیع شد. همچنین در خصوص نحوه ضدعفونی وگندزدایی سطوح به صورت روزانه و استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی آموزش های لازم ارائه شد. .

ادامه مطلب
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک بازدید بعمل آمد ‌ به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک توسط کارشناس سلامت محیط بازدید انجام گرفت . در این بازدید تراکت آموزشی توزیع و آموزش در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس به متصدیان ارائه شد. همچنین در خصوص ثبت نام در سایت سلامت و دریافت کد رهگیری توصیه های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
بازدید از کارگاههای تحت پوشش شهرستان زهک در اجرای گام دوم غربالگری بیماری کرونا ویروس

بازدید از کارگاههای تحت پوشش شهرستان زهک در اجرای گام دوم غربالگری بیماری کرونا ویروس

در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ از کارگاههای تحت پوشش شهرستان زهک در اجرای گام دوم غربالگری بیماری کرونا ویروس توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازدید بعمل آمد . در این بازدید تراکت آموزشی با موضوع راههای پیشگیری از کرونا ویروس به کارفرمایان و کارگران تحویل گردید و در خصوص مشارکت در طرح فاصله گذاری هوشمند و ثبت نام در سایت سلامت، رعایت موازین بهداشتی و راههای پیشگیری از ابتلا بیماری کرونا ویروس آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک

در راستای اقدامات کنترلی و مقابله با بیماری کرونا ویروس در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ زهک توسط پرسنل بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازرسی انجام گرفت . در این بازرسی تراکت آموزشی با موضوع راههای پیشگیری از کرونا ویروس به متصدیان تحویل گردید و همچنین در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا و ثبت نام در سایت سلامت آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ با توجه به اهمیت گندزدایی روستاهای امیرنظام و خواجه احمد شهرستان زهک، عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی این روستاها در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط شبکه بهداشت و درمان و کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان زهک انجام گرفت .

ادامه مطلب
بازدید و  غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک

بازدید و غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک

بازدید و غربالگری کارکنان پمپ بنزین شهر زهک انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۳ به منظور بررسی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس، تب سنجی کارکنان پمپ بنزین شهر زهک توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان انجام شد . در این بازدید آموزش در خصوص راههای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس به کارکنان ارائه و تراکت آموزشی توزیع شد. همچنین در خصوص ضدعفونی وگندزدایی سطوح و استفاده از وسایل حفاظت فردی کارکنان تاکید شد. .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی و همچتین آموزش و توزیع تراکت آموزشی بین عموم مردم در روستای علی جعفر علیا شهرستان زهک به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در خانه بهداشت، معابر و اماکن عمومی در سطح روستای علی جعفر علیا در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط بهورز خانه بهداشت و با همکاری دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا انجام گرفت . گفتنی است در این برنامه تراکت آموزشی بین عموم جامعه توزیع و در خصوص رعایت نکات بهداشتی به منظور پیشگیری از بیماری کرونا ویروس و لزوم در خانه ماندن تا قطع زنجیره انتقال ویروس آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب
ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک

ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک

ضد عفونی و گندزدایی پارک ها و مساجد روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس انجام گرفت . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در مساجد و پارک های روستای محمدشاهکرم شهرستان زهک در راستای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بیماری ویروس کرونا توسط بهورز خانه بهداشت و با همکاری دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شد .

ادامه مطلب
عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک

عملیات ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی روستای کود شهرستان زهک به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا انجام شد . به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان زهک، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ عملیات پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی سطوح در معابر و اماکن عمومی در سطح روستای کود در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا‌ ویروس توسط بهورز خانه بهداشت و بسیجیان ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان زهک انجام گرفت .

ادامه مطلب
انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

انجام بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک

در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا ویروس در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهر زهک توسط پرسنل بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک بازرسی انجام شد. در این بازرسی تراکت آموزشی با موضوع راههای پیشگیری از کرونا ویروس به متصدیان تحویل گردید و همچنین در خصوص رعایت نکات بهداشتی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس آموزش های لازم ارائه شد .

ادامه مطلب