خبر داخلی - آرشیو

جلسه بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های بیماری سل
پیشگیری و مبارزه با بیماریها

جلسه بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های بیماری سل

در تاریخ ۹۸/۶/۲۸ جلسه بررسی و تجزیه و تحلیل شاخص های بیماری سل در مراکز خدمات جامع سلامت توسط کارشناس مرکز سل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. در این جلسه شاخص های بیماری سل مراکز در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ تحلیل و تفسیر شد. در پایان جهت بهبود وضعیت بیماری سل و ارتقای شاخص های این بیماری در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت راهکارهای مناسب ارائه شد .

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار
بهداشت حرفه ای

برگزاری کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار

در تاریخ ۹۸/۶/۲۷ کارگاه آموزشی ارگونومی در محیط کار جهت کارشناسان/کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت توسط کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. در این کارگاه آموزش های لازم به کارشناسان/کاردانان بهداشتی مراکز در خصوص ارگونومی، ارزیابی پوسچرهای وضعیت های نامناسب بدن و ثبت ارزیابی ها در سامانه جامع بازرسی محیط و کار ارائه گردید . در پایان کارگاه آموزشی ارزیابی وضعیت های نامناسب بدن به صورت عملی توسط گروههای تشکیل شده انجام شد .

ادامه مطلب
جلسه بررسی مشکلات آلودگی های ناشی از تخلیه فاضلاب های سپتیک تانک منازل
سلامت محیط

جلسه بررسی مشکلات آلودگی های ناشی از تخلیه فاضلاب های سپتیک تانک منازل

در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ براساس مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی جلسه ای جهت بررسی مشکلات و آلودگی های ناشی از تخلیه فاضلاب های سپتیک تانک منازل در معابر شهری و روستایی و زمین های کشاورزی با حضور مدیر و کارشناس سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک و مدیران ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی، محیط زیست و منابع طبیعی در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار گردید. در این جلسه به بررسی مشکلات بوجود آمده از تخلیه فاضلاب در سطح شهرستان پرداخنه شد .

ادامه مطلب
برگزاری کلاس آموزشی بهداشت باروری
سلامت خانواده و جمعیت

برگزاری کلاس آموزشی بهداشت باروری

در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ کلاس آموزشی بهداشت باروری (پاپ اسمیر) با هدف ارتقای شاخص بهداشت باروری و غربالگری سرطان دهانه رحم جهت ماماهای شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت توسط کارشناس واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. در این کلاس در خصوص گروه هدف پاپ اسمیر، شرایط آماده سازی، تهیه و تفسیر پاپ اسمیر آموزش های لازم ارائه گردید همچنین در خصوص ارتقای شاخص بهداشت باروری بحث و تبادل نظر شد .

ادامه مطلب
برگزاری جلسه آموزشی ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی در سامانه سیب
مدیریت بحران و بلایا

برگزاری جلسه آموزشی ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی در سامانه سیب

در تاریخ ۹۸/۶/۱۷ جلسه آموزشی ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) جهت کارشناسان/کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت توسط کارشناس مدیریت کاهش خطر بلایای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه اجرای برنامه ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی (SARA) براساس شناخت مخاطرات تهدید کننده مرکز، ارزیابی آمادگی عملکردی، ارزیابی ایمنی غیر سازه ای و ارزیابی ایمنی سازه ای مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت در سامانه سیب و محاسبه شاخص های مربوط به برنامه ارزیابی خطر بلایا در واحدهای بهداشتی بود .

ادامه مطلب
نشست صمیمانه اهالی روستای گوری با مدیر شبکه بهداشت ودرمان زهک  جهت بررسی مسایل بهداشتی

نشست صمیمانه اهالی روستای گوری با مدیر شبکه بهداشت ودرمان زهک جهت بررسی مسایل بهداشتی

درمورخه ۹۸/۶/۶/ جمعی از اهالی روستایی گوری ازتوابع شهرستان زهک در دفتر مدیر شبکه بهداشت ودرمان زهک حضور یافتند که دراین جلسه دکتر رفیق دوست عرض سلام وخیر مقدم و با تبریک فرارسیدن هفته دولت ، دیدار گرم وصمیمانه در رابطه با مسایل بهداشتی ودرمانی برگزار گردید.

ادامه مطلب