خبر داخلی - آرشیو

جلسه آموزشی به مناسبت هفته بیماری مشترک انسان وحیوان

جلسه آموزشی به مناسبت هفته بیماری مشترک انسان وحیوان

به مناسبت هفته بیماری مشترک انسان وحیوان درمورخه ۹۸/۴/۱۹ جلسه آموزشی این بیماریها جهت کارشناسان و کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان زهک برگزار شد تاکید گردید متعاقب این جلسه جهت گروههای هدف جلساتی مشابه برگزار و گزارش عملکرد ها به گروه بیماریها ارسال گردد .

ادامه مطلب
جلسه آموزشی اطفای حریق در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

جلسه آموزشی اطفای حریق در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک

در تاریخ ۹۸/۴/۱۶ جلسه آموزشی اطفای حریق در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک جهت سرایداران مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد که در راستای آمادگی بهتر و شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود عملکرد پرسنل در مواقع بحرانی و ارتقای سطح توانمندی و سرعت عملیات بود .

ادامه مطلب
کمیته مرگ ومیرنوزادی وکودکان ۵۹-۱ماهه برای بررسی علل مرگ

کمیته مرگ ومیرنوزادی وکودکان ۵۹-۱ماهه برای بررسی علل مرگ

درمورخه ۹۸/۴/۱۱ کمیته مرگ ومیرنوزادی وکودکان ۵۹-۱ماهه برای بررسی علل مرگ ومیروجلوگیری ازمواردمرگ ومیر قابل اجتناب تشکیل گردید. دراین جلسه مدیر شبکه بهداشت ودرمان زهک خلاصه ای از اهمیت واهداف کمیته مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال درسطح شهرستان رابیان وهدف ازبرگزاری کمیته راپیشگیری وکاهش مرگ ومیر کودکان وافزایش سطح سلامت ان ها عنوان نمود وافزود بابرنامه ریزی های دقیق و دادن اگاهی واموزش لازم به ایده ال های مطلوب و موردنظر دراین خصوص می توان دست پیدا کرد.

ادامه مطلب
بازدید میدانی حین اجرای طرح بسیج ملی فشارخون

بازدید میدانی حین اجرای طرح بسیج ملی فشارخون

بازدید میدانی و پایش حین اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا و مراجعه به درب منازل افراد جهت بررسی وضعیت راستی آزمایی اجرای طرح توسط کارشناس بیماریها و آموزش سلامت در مورخه ۹۸/۴/۵ شبکه بهداشت درمان شهرستان زهک

ادامه مطلب
جلسه آموزشی طرح سنجش دانش اموزان بدوورد

جلسه آموزشی طرح سنجش دانش اموزان بدوورد

درتاریخ ۴ / ۴ / ۹۷ جلسه آموزشی طرح سنجشش دانش اموزان بدو ورود دبستان چهت پزشکان وکارشناسان وکاردانان مراکزخدمات جامع سلامت روستایی برگزار گردید درابتدا اهداف برنامه سنجش معاینات دانش آموزان توسط کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان مدارس عنوان گردید و همچنین درخصوص مراحل انجام معاینات دانش اموزان پایه های اول و پیش دبستانی طبق بسته های خدمتی پزشک وغیرپزشک مطالب لازم بیان شد درادامه ثبت معاینات در سامانه سیب توسط پزشکان ، بهورزان ومراقبین سلامت تاییدگردید

ادامه مطلب
اندازه گیری فشارخون درادارات شهرستان زهک

اندازه گیری فشارخون درادارات شهرستان زهک

در راستای انجام طرح غربالگری بسیج ملی فشار خون بالا در شهرستان زهک در مورخه ۱ / ۴ / ۹۸ یکی از تیم های سیار کارشناسان شبکه در محل ادارات شیلات ، بیمه تامین اجتماعی و مخابرات زهک حضور یافتند و به صورت فعال به غربالگری از نظر فشار خون پرسنل این ادارات پرداختند. و اطلاعات آنها در سامانه جامع طرح ثبت کردید.تا پایان تاریخ فوق غربالگری شهرستان زهک همچنان ادامه دارد

ادامه مطلب
ایستگاه شماره ۳ سیار شهرستان زهک در مناطق حساس

ایستگاه شماره ۳ سیار شهرستان زهک در مناطق حساس

در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در مورخه ۹۸/۳/۲۲ ایستگاه شماره ۳ سیار شهرستان زهک در مناطق حساس این شهرستان توسط کارشناسان گروه بیماریها و یک دستگاه آمبولانس اقدام به غربالگری جمعیت منطقه نمودند و ضمن مشاوره و توضیح تراکت آموزشی و اطلاع رسانی این افراد را جهت مراجعه به پایگاه ثابت شهری تشویق و تعدادی از مراجعین نیز فشار در پایگاه سیار اخذ گردید و اطلاعات افراد در سامانه جامع بسیج ملی ثبت شد. توسط کارشناسان گروه بیماریها و یک دستگاه آمبولانس اقدام به غربالگری جمعیت منطقه نمودند و ضمن مشاوره و توضیح تراکت آموزشی و اطلاع رسانی این افراد را جهت مراجعه به پایگاه ثابت شهری تشویق و تعدادی از مراجعین نیز فشار در پایگاه سیار اخذ گردید و اطلاعات افراد در سامانه جامع بسیج ملی ثبت شد.

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ویژه کارشناسان ستادی

جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ویژه کارشناسان ستادی

در تاریخ ۹۸/۳/۲۰ جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ویژه کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه پایش و نظارت بر نحوه اجرای برنامه در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت، شناسایی و حل مشکلات موجود و انطباق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب برنامه بود .

ادامه مطلب