خبر داخلی - آرشیو

ارتقاع  پوشش غربالگری  طرح بسیج ملی فشار خون

ارتقاع پوشش غربالگری طرح بسیج ملی فشار خون

درراستای ارتقاع پوشش غربالگری طرح بسیج ملی فشار خون شهرستان زهک در مورخه ۲۶ / ۳ / ۹۸ علاوه بر تیم های ثابت خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری و پایگاههای بهداشتی٬ تعداد چهار تیم از کارشناسان شبکه در سطح شهرستان در نقاط مختلف حضور یافتند که آمار مراجعین به دندانپزشکی٬ آزمایشگاه مرکزی٬ پرسنل بهزیستی و اداره ورزش و جوانان و مناطق دارای ازدحام جمعیت این شهرستان را گرفته و ثبت میکنند.این روند تا رسیدن به پوشش ایده آل جمعیت شهری روزانه تکرار گردد.آخرین گزارش از سامانه حاکی از پوشش نزدیک به پنجاه درصد غربالگری این شهرستان مشاهده شده است.ضمنا در راستای افزایش درصد کیفیت انجام طرح انتظار داریم این روند با شیب مناسب و استاندارد جهت رسیدن به پوشش صد در صد جمعیت هدف تا پایان طرح ادامه یابد.

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

در تاریخ ۹۸/۳/۲۷ جلسه هماهنگی پایش و نظارت طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ویژه کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه پایش و نظارت بر نحوه اجرای برنامه در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت، بررسی وضعیت پیشرفت شاخص برنامه، شناسایی و حل مشکلات موجود و انطباق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب برنامه بود .

ادامه مطلب
جلسه ارزیابی صدا وروشنایی درمحیط کار

جلسه ارزیابی صدا وروشنایی درمحیط کار

در تاریخ ۹ / ۳ / ۹۸ کلاس آموزشی ارزیابی صدا و روشنایی درمحیط کار وثبت درسامانه جامع بازرسی محیط وکار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای جهت کاردانان بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه آموزشی هماهنگی و برنامه ریزی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا  جهت پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت

جلسه آموزشی هماهنگی و برنامه ریزی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا جهت پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت

در مورخه ۱۳۹۸/۳/۸ جلسه آموزشی هماهنگی و برنامه ریزی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا جهت پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت با حضور مدیریت شبکه و کارشناس مسئول بیماریها شهرستان زهک تشکیل گردید و ضمن بیان مهمترین اهداف اجرای طرح در زمینه آموزش و نظارت بر مراکز و خانه های بهداشت تاکید گردید که اجرای طرح در ماه جاری در اولویت برنامه ها قرار گیرد و مشکلات موجود در اجرای طرح نیز هر چه زودتر گزارش تا مرتفع گردد.

ادامه مطلب
جلسه آموزشی، هماهنگی و برنامه ریزی بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه آموزشی، هماهنگی و برنامه ریزی بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه آموزشی، هماهنگی و برنامه ریزی بسیج ملی کنترل فشار خون در تاریخ ۹۸/۳/۷ جلسه آموزشی، هماهنگی و برنامه ریزی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور مدیر و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان ادارات و کارگاههای تحت پوشش شهرستان زهک در محل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر رفیق دوست مدیر شبکه بهداشت و درمان زهک به اهمیت و اهداف اجرای این طرح پرداختند و در ادامه کارشناس بیماریها در خصوص نحوه اجرای طرح، کمپین اطلاع رسانی و مشارکت تمامی ادارات و کارگاهها جهت اجرای هر چه بهتر طرح مطالبی را بیان نمودند. همچنین در ادامه این جلسه آموزشهای لازم در خصوص برنامه ایران اکو ( پیشگیری و کنترل چاقی در کودکان و نوجوانان ) ارائه گردید و از تمامی ادارات مربوطه خواسته شد جهت اجرای این برنامه همکاری لازم را با شبکه بهداشت و درمان داشته باشند . در پایان به صورت نمادین فشار خون تعدادی از کارکنان ادارات اندازه گیری شد .

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی برنامه های طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

جلسه هماهنگی برنامه های طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

در مورخه ۹۸/۳/۵ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان زهک و کارشناس بیماریها و پرسنل بیمارستان سیدالشهداء (ع) زهک تشکیل گردید.در این جلسه ضمن آموزش دستور العمل اجرایی این طرح بر نحوه ی دقیق غربالگری تاکید شد

ادامه مطلب
جلسه آموزشی جهت کارشناسان و کاردان های مراکز خدمات سلامت شهری  روستایی

جلسه آموزشی جهت کارشناسان و کاردان های مراکز خدمات سلامت شهری روستایی

در مورخه ۱ خرداد ۱۳۹۸ جلسه آموزشی جهت کارشناسان و کاردان های مراکز خدمات سلامت شهری روستایی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان زهک در زمینه بسیج ملی کنترل فشارخون بالا برگزار شد.در این جلسه ضمن آموزش دستورالعمل اجرایی طرح٬ نحوه ی ثبت دقیق اطلاعات در سامانه سیب به طور کامل آموزش داده شد و همچنین نحوه ی دقیق اندازه گیری فشار خون نیز به صورت عملی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

ادامه مطلب
جلسه آموزشی جهت ماماها درمورد طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

جلسه آموزشی جهت ماماها درمورد طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ جلسه آموزشی جهت کارشناسان مامایی شاغل در شبکه بهداشت درمان شهرستان زهک در زمینه طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا تشکیل گردید. در این جلسه ضمن آموزش مطالب لازم جهت اجرای طرح برنامه‌ریزی لازم نیز با حضور کارشناسان مامایی جهت انجام هرچه بهتر طرح در منطقه تحت پوشش خدمت آنها صورت گرفت.

ادامه مطلب