خبر داخلی - آرشیو

جلسه ستاد مدیریت بحران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک

جلسه ستاد مدیریت بحران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک

در تاریخ ۹۸/۱/۲۶ با توجه به احتمال وقوع سیل در سطح منطقه و به منظور آمادگی هر چه بیشتر حوزه بهداشت و درمان برای مواجهه با حوادث احتمالی، جلسه ستاد مدیریت بحران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک با حضور مدیر و کارشناسان ستادی شبکه برگزار شد. در این جلسه شرایط آماده باش ‌و عملیات مرتبط به تمامی اعضا اطلاع رسانی و تقسیم وظایف انجام گرفت. همچنین نسبت به فعال شدن سیستم فرماندهی حادثه و اعلام هشدارهای لازم به همکاران مراکز و آمادگی تیم مدیریت بحران تاکید شد.

ادامه مطلب
بازدید از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت ودرمان زهک

بازدید از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت ودرمان زهک

درمورخه ۲۴ / ۱ / ۹۸ بازدید مهندس سعیدی کیا رئیس بسیج مستضعفان و خانم دکتر زنگنه مدیر کل دفتر جذب حمایت از سرمایه گذاری استانداری و هئیت همراه از پروژهای عمرانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک دراین بازدید دکتر رفیق دوست مدیرشبکه بهداشت و درمان زهک ضمن عرض خیرمقدم و تبریک اعیاد شعبانیه در مورد پیشرفت پروژهای عمرانی توضیحاتی را ارائه نمودند

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت جهت کاردانان مراکز سال ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت جهت کاردانان مراکز سال ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی برنامه های هفته سلامت سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۹۸/۱/۲۲ پیرامون هفته سلامت سال ۱۳۹۸ با شعار ' مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ' جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد . در این جلسه برنامه ریزی جهت اجرای مداخلات آموزشی و مداخلات اجرایی عناوین روز شمار هفته سلامت انجام گرفت و خواسته شد کلیه مراکز مستندات و گزارش فعالیت های انجام گرفته را به صورت روزانه به شبکه ارسال نمایند.

ادامه مطلب
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته سلامت سال ۱۳۹۸

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته سلامت سال ۱۳۹۸

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هفته سلامت سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۲/۱/۹۸ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی درون بخشی ستاد برگزاری هفته سلامت سال ۱۳۹۸ با حضور مدیر و کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار شد. در این جلسه کارشناس آموزش و ارتقای سلامت شهرستان با بیان شعار هفته سلامت ( ۱ تا ۷ اردیبهشت ) " مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت " برنامه های اجرایی بزرگداشت این هفته را تشریح نمود و اعضای ستاد برگزاری هفته سلامت پیشنهادات و نظرات خود را در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن برنامه های هفته سلامت عنوان کردند.

ادامه مطلب
در راستای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری هاری در ایام تعطیلات نوروزی

در راستای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری هاری در ایام تعطیلات نوروزی

در راستای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری هاری در ایام تعطیلات نوروزی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک برنامه های زیر را دراین باره انجام داده است ♦ تعیین کارشناس ناظر بیماریها درایام تعطیل و نظارت بر بخش هاری بیمارستان ومرکز کنترل هاری ♦ تجهیز کامل بخش هاری بیمارستان ومرکز کنترل هاری به واکسن - سرم وملزومات شستشو زخم درایام تعطیل ♦گزارش روزانه ازبخش هاری بیمارستان ومرکز کنترل هاری زهک و جمع آوری انها و گزارش تلفنی به معاونت بهداشتی ♦ بازدید از بخش هاری بیمارستان ومرکز کنترل هاری دراین راستا تعداد ۲۸ نفر بیمار حیوان گزیده مورد درمان پیشگیری ازهاری با واکسن و سرم گردیدند

ادامه مطلب

درراستای برنامه سلامت نوروزی و نظارت بربهداشت مواد غذایی و پخت شیرینی در قنادی ها وشیرینی فروشی ها

درمورخه ۱۵ / ۱ / ۹۸ ازکلیه شیرینی فروشی ها و کارگاههاشیرینی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک بازدید بعمل آمد و آموزشهای لازم درخصوص رعایت بهداشت درمحیط کاربه متصدیان و گارگران شاغل درقنادی ها داده شد وبوسیله تجهیزات پرتابل بهداشت محیط میزان آلودگی سطوح ، دمای محیط و دمای یخچال سنجش گردید

ادامه مطلب
بازدید غرفه های موادغذایی موجود در مجتمع تفریحی چاه نیمه

بازدید غرفه های موادغذایی موجود در مجتمع تفریحی چاه نیمه

درمورخه ۹۸/۱/۱۴نوروزسال ۹۸ازغرفه های موادغذایی موجود در مجتمع تفریحی چاه نیمه توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان زهک بازدید بعمل آمدوهمچنین اغذیه فروشی های سطح شهرزهک مورد بازدید قرارگرفت وآموزشهای لازم درخصوص رعایت بهداشت فردی .بهداشت تجهیزات .بهداشت ساختمان وبهداشت فردی به متصدیان مربوطه داده شد .

ادامه مطلب
بازدید ازمراکز مواد غدایی وبهداشت محیط کار

بازدید ازمراکز مواد غدایی وبهداشت محیط کار

ازبرنامه های مورد تاکید مرکزسلامت محیط وکار نظارت بربهداشت فردی ,بهداشت تجهیزات.بهداشت موادغذایی وبهداشت محیط کار. سنجش با تجهیزات پرتابل بهداشت محیط می باشد که ازابتدای برنامه سلامت نوروزی تعداد ۱۶۵مورد سنجش به وسیله تجهیزات پرتابل توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان زهک انجام شده است که ازاین تعداد۹۵مورد بااستانداردهای مربوطه مطابقت نداشته است وتعداد ۷۰مورد مطابق بااستاندارد بوده است .

ادامه مطلب
بازدید ازغرفه ها مجتمع بقیه الله اعظم

بازدید ازغرفه ها مجتمع بقیه الله اعظم

بانزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات نوروزی وافزایش تردد مسافران نوروزی درمجتمع تفریحی بقیه الله الاعظم چاه نیمه ,نظارت وبازدیدازغرفه های مستقر در محتمع تفریحی توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان زهک ازدوازدهم فروردین تشدید گردیده هست وروزانه ازغرفه های مذکور بازدید بعمل میاید. وهمچنین تست کلرمازادباقیمانده آب درمجتمع روزانه سنجش میگردد.

ادامه مطلب
نظارت براماکن گردشگری وبوم گردی ودرجهت ارتقا بهداشت محیط

نظارت براماکن گردشگری وبوم گردی ودرجهت ارتقا بهداشت محیط

درراستای برنامه سلامت نوروزی وتاکید مرکز سلامت محیط وکار درخصوص نظارت براماکن گردشگری وبوم گردی ودرجهت ارتقا بهداشت محیط مراکز فوق درمورخه ۱۱ / ۱ / ۹۸ ازاماکن گردشگری وبوم گردی موجود در روستای تاریخ قلعه نو توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان زهک بازدید بعمل آمد دراین بازدید آموزشهای لازم درخصوص جمع آوری بهداشتی پسماند ، فاضلاب ورعایت بهداشت فردی وتجهیزات به متصدیان مربوطه داده شد

ادامه مطلب