خبر داخلی - آرشیو

کارگاه آموزشی برنامه خودمراقبتی

کارگاه آموزشی برنامه خودمراقبتی

در مورخه ۲۸ و ۲۹ / ۸ / ۹۷ کارگاه آموزشی دو روزه برنامه ملی خودمراقبتی جهت بهورزان، مراقبین سلامت و کاردانان مراکز خدمات جامع سلامت شهری/روستایی توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت برگزار گردید هدف از برگزاری این کارگاه اجرای دقیق برنامه خودمراقبتی (فردی، سازمانی، اجتماعی و گروههای خودیار)، ارسال گزارش آمار این برنامه و نحوه محاسبه شاخص های پنل مدیریت اطلاعات آموزش و ارتقای سلامت در مراکز و خانه های بهداشت بود.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه  آموزشی ارگونومی

برگزاری جلسه آموزشی ارگونومی

جلسه آموزشی درمورخه ۲۴ / ۸ /۹۷ باحضور کارشناس واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان جهت پرسنل بیمارستان سیدالشهدا زهک باموضوعات وضیعت مناسب بدن حین کار ، ارگونومی پرستاران ، اختلالات اسکلتی .عضلانی و راههای پیشگیری وکنترل ، ورزش درمحل کار ، ابزارهای مناسب کار ، نحوه نشستن ،ایستادن ، راه رفتن برگزار گردید

ادامه مطلب
بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان از بیمارستان سیدالشهدا زهک

بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان از بیمارستان سیدالشهدا زهک

درمورخه ۲۰ /۸ /۹۷ کارشناس واحد بهداشت حرفه ای از بخش های مختلف بیمارستان از جمله رختشوخانه ، واحد امحا زباله ، موتورخانه ، واحد برق ، واحدهای اداری باردید بعمل آمد ودر خصوص معاینات پزشکی شاغلین درمعرض عوامل زیان آور ، تشکیل کمیته های حفاظت فنی ، بهداشت کار ایمنی وحوادث ناشی ازکار و اجرای برنامه پسماند آمورش های لازم داده شد.

ادامه مطلب
کارگاه مهارتهای فرزند پروری

کارگاه مهارتهای فرزند پروری

کارگاه دوروزه مهارتهای فرزند پروری مورخه ۲۳ و ۲۴ آبان ماه با حضور کارشناس ارشد روانشناسی معاونت بهداشتی ، کارشناسان ، کاردانان و بهورزان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک درمحل سالن کنفرانس بیمارستان قدیم برگزارگردید

ادامه مطلب
بازدید کارشناسان واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان از بیمارستان

بازدید کارشناسان واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان از بیمارستان

بازدید بیمارستان سیدالشهداء(ع)زهک توسط کارشناسان بهداشت محیط درتاریخ۹۷/۸/۲۰بخش های مختلف بیمارستان سیدالشهداء(ع) شهرستان زهک از جمله آشپزخانه،بوفه،واحدامحاء زباله،تصفیه خانه فاضلاب،بخش های جراحی ،اطفال و...توسط کارشناسان بهداشت محیط بازدید وپس از تکمیل چک لیست های مربوطه درسامانه جامع مدیریت بازرسی مرکزسلامت محیط وکارثبت گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

درمورخه ۱۵ / ۸ / ۹۷ کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط فرایند گردش کار اقدامات قانونی ویژه کاردانان و کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری شبکه بهداشت ودرمان زهک برگزار گردید دراین کارگاه آموزش کلیه کارتابل های سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط توضیحات لازم داده شده است و هم چنین کارتابل مربوطه به اقدامات قانونی و فرمهای ۲۴ گانه توضیح داده شد و تاکید گردید که منبعد کلیه اقدامات قانونی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی براساس فرمهای ۲۴ گانه صورت پذیرد

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی خدمات سلامت مادران

جلسه هماهنگی خدمات سلامت مادران

در مورخ ۹۷/۷/۳۰در جلسه هماهنگی خدمات سلامت مادران در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان زهک برگزار گردید این جلسه با هدف یکسان سازی فرایندها و نظارت مستمر و جدی بر کیفیت خدمات ارائه شده در خانه های بهداشت ،پایگاههای بهداشتی و مراکز جامع سلامت و پایش و ارزشیابی مهارت بهورزان و ماماها و مراقبین سلامت در ارائه خدمات برگزار شد همچنین تامین سلامت مادران ، کنترل مشکلات مادران پرخطر و توقف مرگ مادران باردار یکی از اهداف مهم دیگر این جلسه بود که این امرازطریق فعالیت مشترک کلیه پرسنل محقق خواهد گردید

ادامه مطلب