خبر داخلی - آرشیو

کارگاه یکروزه سلامت باروری جهت ماماهای

کارگاه یکروزه سلامت باروری جهت ماماهای

درمورخه ۹۶/۶/۲۷ کارگاه یکروزه سلامت باروری جهت ماماهای شهرستان زهک برگزار گردید درضمن بررسی وضیعت عملکرد کلیه مراکز شهرستان دراین خصوص شاخص های موثر در ارتقا سلامت باروری آموزش داده شد.

ادامه مطلب
طرح خانه به خانه سل

طرح خانه به خانه سل

درمورخه ۲۶ / ۶ / ۹۷ طرح خانه به خانه سل باحضور تعدادی ازبهورزان مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسنخون در خانه بهداشت بزی شهرکی برگزارگردید دراین طرح تعداد ۳۲ نفر مشکوک به سل شناسایی گردید لوازم و تجهیزات نمونه گیری تحویل این افراد گردید و آموزشهای لازم به کلیه خانوارهای تحت پوشش ارائه گردید.

ادامه مطلب
دومین کمیته مرگ ومیـر نوزادان و کودڪان ۱_۵۹ ماهه

دومین کمیته مرگ ومیـر نوزادان و کودڪان ۱_۵۹ ماهه

دومین کمیته مرگ ومیـر نوزادان و کودڪان ۱_۵۹ ماهه درمورخــه ۲۵ / ۶ / ۹۷ با حضورر مدیر محترم شبکه بــهداشت ودرمان زهڪ جناب آقای دکتـر رفیق دوست و مــتخـصـص محترم اطفال و سـایر اعضا برگزار شد .دراین کمیته جهت کاهش مرگ ومیـر ڪودڪان اقدامات لازم پـیش بینی و برنـامه ریــزی شـد

ادامه مطلب

کمیته ارتقا سلامت مادران

درمورخه ۲۴ / ۶ / ۹۷ جهت افزایش سلامت مادران باردار شهرستان زهک، کمیته ارتقا سلامت مادران درمحل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان برگزار گردید. دراین کمیته مداخلات لازم درخصوص ترویج زایمان و کاهش سزارین ها ، آزمایشات ملزم بارداری و اهمیت اجرای تست H I V جهت مراجعین زایشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

ادامه مطلب