خبر داخلی - آرشیو

کمیته مرگ و میر کودکان

کمیته مرگ و میر کودکان

اولین کمیته بررسی علل مرگ ومیر کودکان ۵۹ _ ۱ ماهه و نوزادان مورخه ۹۷/۴/۲۶ باحضور مدیر محترم شبکه ، متخصص اطفال و پزشک مرکز خدمات جامع سلامت حسنخون و کارشناسان شبکه برگزار گردید دراین کمیته ابتدا مدیر شبکه ضمن عرض خیرمقدم به بیان مختصری درخصوص برنامه کمیته های قبلی و مداخلات انجام شده پرداخت و سپس علل وقوع مرگ های اتفاق افتاده توسط متخصص اطفال تعیین و درمورد مداخلات پیشنهادی بین اعضا بحث و تبادل نظر گردید.

ادامه مطلب
جلسه آموزشی علائم خطر در دوران بارداری

جلسه آموزشی علائم خطر در دوران بارداری

درمورخه ۹۷/۴/۱۷ جلسه آموزشی علائم خطرات دوران بارداری درمحل سالن کنفرانس بیمارستان سیدالشهدا زهک باحضورمتخصص محترم زنان و زایمان سرکار خانم دکتر مصباح برگزارگردید در زمینه خونریزی دوران بارداری ‌و پس از زایمان و نحوه ارائه خدمت به مادران پرخطر نکات قابل توجهی مطرح گردید و درادامه آزمون ارزشیابی از کلیه پرسنل ماما شاغل در شبکه بهداشت و درمان زهک باهدف سنجش میزان آگاهی علمی جهت پیشبرد اهداف ارتقاء سلامت مادران بعمل آمد

ادامه مطلب